การฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรม เรื่อง “การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด (Uncertainty of Measurement)”

โครงการฝึกอบรม  เรื่อง  “การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด (Uncertainty of Measurement)” วันที่ 15-16  ธันวาคม  2558 ณ โรงแรม มารวย การ์เด

อ่านต่อ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง