ค้นหาข้อกำหนดมาตรฐานสินค้า

กลุ่มประเทศ ประเทศ กลุ่มผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์
กลุ่มอเมริกาใต้ (South America) บราซิล (Brazil) เครื่องเทศและสมุนไพร (Herb) พริกไทย
กลุ่มอเมริกาใต้ (South America) บราซิล (Brazil) เครื่องเทศและสมุนไพร (Herb) เครื่องแกง
กลุ่มอเมริกาใต้ (South America) บราซิล (Brazil) เครื่องเทศและสมุนไพร (Herb) ซอสพริก
กลุ่มอเมริกาใต้ (South America) บราซิล (Brazil) ธัญพืชและผลิตภัณฑ์ (Grain,Cereal,Flour and Products) สตาร์ชทำจากมันสำปะหลัง
กลุ่มอเมริกาใต้ (South America) บราซิล (Brazil) ธัญพืชและผลิตภัณฑ์ (Grain,Cereal,Flour and Products) ข้าวเจ้าขาวหอมมะลิ
กลุ่มอเมริกาใต้ (South America) บราซิล (Brazil) ธัญพืชและผลิตภัณฑ์ (Grain,Cereal,Flour and Products) แป้งข้าวเจ้า
กลุ่มอเมริกาใต้ (South America) บราซิล (Brazil) ธัญพืชและผลิตภัณฑ์ (Grain,Cereal,Flour and Products) แป้งข้าวเหนียว
กลุ่มอเมริกาใต้ (South America) บราซิล (Brazil) สินค้าประมงและผลิตภัณฑ์ (Fishery and Products) เนื้อปลาสดแช่เย็นแช่แข็ง
กลุ่มอเมริกาใต้ (South America) บราซิล (Brazil) สินค้าประมงและผลิตภัณฑ์ (Fishery and Products) ปูแช่แข็ง
กลุ่มอเมริกาใต้ (South America) บราซิล (Brazil) สินค้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ (Meat and Products) เนื้อไก่สุกแช่แข็ง
กลุ่มอเมริกาใต้ (South America) บราซิล (Brazil) ผัก ผลไม้และผลิตภัณฑ์ (Vegetable, Fruits, and Products) หน่อไม้ฝรั่งแช่เย็น
กลุ่มเอเชีย (Asia) เกาหลีใต้ (Korea) เครื่องเทศและสมุนไพร (Herb) มะขามเปียก
กลุ่มเอเชีย (Asia) เกาหลีใต้ (Korea) เครื่องเทศและสมุนไพร (Herb) พริกตระกูลแคบซีกัม
กลุ่มเอเชีย (Asia) เกาหลีใต้ (Korea) ธัญพืชและผลิตภัณฑ์ (Grain,Cereal,Flour and Products) ข้าวขาว
กลุ่มเอเชีย (Asia) เกาหลีใต้ (Korea) ธัญพืชและผลิตภัณฑ์ (Grain,Cereal,Flour and Products) มันสำปะหลังอัดเม็ด
กลุ่มเอเชีย (Asia) เกาหลีใต้ (Korea) ธัญพืชและผลิตภัณฑ์ (Grain,Cereal,Flour and Products) เด๊กตรินและโมดิฟายด์สตาร์ช
กลุ่มเอเชีย (Asia) เกาหลีใต้ (Korea) ธัญพืชและผลิตภัณฑ์ (Grain,Cereal,Flour and Products) ก๋วยเตี๋ยวพร้อมปรุง
กลุ่มเอเชีย (Asia) เกาหลีใต้ (Korea) ธัญพืชและผลิตภัณฑ์ (Grain,Cereal,Flour and Products) เส้นหมี่พร้อมปรุง
กลุ่มเอเชีย (Asia) เกาหลีใต้ (Korea) ธัญพืชและผลิตภัณฑ์ (Grain,Cereal,Flour and Products) ซอสถั่วเหลือง
กลุ่มเอเชีย (Asia) เกาหลีใต้ (Korea) สินค้าประมงและผลิตภัณฑ์ (Fishery and Products) ทูน่ากระป๋อง
กลุ่มเอเชีย (Asia) เกาหลีใต้ (Korea) สินค้าประมงและผลิตภัณฑ์ (Fishery and Products) กุ้งแช่เย็นจนแข็ง
กลุ่มเอเชีย (Asia) เกาหลีใต้ (Korea) สินค้าประมงและผลิตภัณฑ์ (Fishery and Products) ปลาหมึกกระดองแช่แข็ง
กลุ่มเอเชีย (Asia) เกาหลีใต้ (Korea) สินค้าประมงและผลิตภัณฑ์ (Fishery and Products) ปลาหมึกกล้วยแช่แข็ง
กลุ่มเอเชีย (Asia) เกาหลีใต้ (Korea) สินค้าประมงและผลิตภัณฑ์ (Fishery and Products) ปูสด
กลุ่มเอเชีย (Asia) เกาหลีใต้ (Korea) สินค้าประมงและผลิตภัณฑ์ (Fishery and Products) ปูนึ่ง
กลุ่มเอเชีย (Asia) เกาหลีใต้ (Korea) สินค้าประมงและผลิตภัณฑ์ (Fishery and Products) น้ำปลา
กลุ่มเอเชีย (Asia) เกาหลีใต้ (Korea) สินค้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ (Meat and Products) ไก่แปรรูป
กลุ่มเอเชีย (Asia) เกาหลีใต้ (Korea) สินค้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ (Meat and Products) เนื้อไก่สุกแช่เย็น
กลุ่มเอเชีย (Asia) เกาหลีใต้ (Korea) ผัก ผลไม้และผลิตภัณฑ์ (Vegetable, Fruits, and Products) ทุเรียนสดแช่เย็น
กลุ่มเอเชีย (Asia) เกาหลีใต้ (Korea) ผัก ผลไม้และผลิตภัณฑ์ (Vegetable, Fruits, and Products) มะม่วงสดแช่เย็น
กลุ่มเอเชีย (Asia) เกาหลีใต้ (Korea) ผัก ผลไม้และผลิตภัณฑ์ (Vegetable, Fruits, and Products) มังคุดแช่เย็น
กลุ่มเอเชีย (Asia) เกาหลีใต้ (Korea) ผัก ผลไม้และผลิตภัณฑ์ (Vegetable, Fruits, and Products) เงาะสดแช่เย็น
กลุ่มเอเชีย (Asia) เกาหลีใต้ (Korea) ผัก ผลไม้และผลิตภัณฑ์ (Vegetable, Fruits, and Products) ทุเรียนแช่แข็ง
กลุ่มเอเชีย (Asia) เกาหลีใต้ (Korea) ผัก ผลไม้และผลิตภัณฑ์ (Vegetable, Fruits, and Products) กล้วยแห้ง
กลุ่มเอเชีย (Asia) เกาหลีใต้ (Korea) ผัก ผลไม้และผลิตภัณฑ์ (Vegetable, Fruits, and Products) ลำไยแห้ง
กลุ่มเอเชีย (Asia) เกาหลีใต้ (Korea) ผัก ผลไม้และผลิตภัณฑ์ (Vegetable, Fruits, and Products) ข้าวโพดฝักอ่อนแช่แข็ง
กลุ่มเอเชีย (Asia) เกาหลีใต้ (Korea) เครื่องเทศและสมุนไพร (Herb) ซอสมะเขือเทศ
กลุ่มอเมริกาเหนือ (North America) แคนาดา (Canada) เครื่องเทศและสมุนไพร (Herb) ขิง
กลุ่มอเมริกาเหนือ (North America) แคนาดา (Canada) ธัญพืชและผลิตภัณฑ์ (Grain,Cereal,Flour and Products) แป้งมันสำปะหลัง
กลุ่มอเมริกาเหนือ (North America) แคนาดา (Canada) ธัญพืชและผลิตภัณฑ์ (Grain,Cereal,Flour and Products) ข้าวกล้องหอมมะลิ
กลุ่มอเมริกาเหนือ (North America) แคนาดา (Canada) ธัญพืชและผลิตภัณฑ์ (Grain,Cereal,Flour and Products) ลูกเดือย
กลุ่มเอเชีย (Asia) เกาหลีใต้ (Korea) ธัญพืชและผลิตภัณฑ์ (Grain,Cereal,Flour and Products) เนื้อปลาซูริมิ
กลุ่มอเมริกาเหนือ (North America) แคนาดา (Canada) สินค้าประมงและผลิตภัณฑ์ (Fishery and Products) ส้มโอสดแช่เย็น
กลุ่มอเมริกาเหนือ (North America) แคนาดา (Canada) สินค้าประมงและผลิตภัณฑ์ (Fishery and Products) มังคุดสดแช่เย็น
กลุ่มอเมริกาเหนือ (North America) แคนาดา (Canada) ผัก ผลไม้และผลิตภัณฑ์ (Vegetable, Fruits, and Products) ลำไยสดแช่เย็น
กลุ่มอเมริกาเหนือ (North America) แคนาดา (Canada) ผัก ผลไม้และผลิตภัณฑ์ (Vegetable, Fruits, and Products) สับปะรดสดแช่แข็ง
กลุ่มอเมริกาเหนือ (North America) แคนาดา (Canada) ผัก ผลไม้และผลิตภัณฑ์ (Vegetable, Fruits, and Products) ลำไยแช่แข็ง
กลุ่มอเมริกาเหนือ (North America) แคนาดา (Canada) ผัก ผลไม้และผลิตภัณฑ์ (Vegetable, Fruits, and Products) น้ำสับปะรดกระป๋อง
กลุ่มอเมริกาเหนือ (North America) แคนาดา (Canada) ผัก ผลไม้และผลิตภัณฑ์ (Vegetable, Fruits, and Products) กระเจี๊ยบเขียวแช่แข็ง
กลุ่มอเมริกาเหนือ (North America) แคนาดา (Canada) ผัก ผลไม้และผลิตภัณฑ์ (Vegetable, Fruits, and Products) กระเทียม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง