ชนิดสินค้าเกษตรและอาหาร และ รายการทดสอบ จะต้องค้นหาด้วยภาษอังกฤษเท่านั้น
ชื่อห้องปฏิบัติการค้นด้วยภาษาไทยเท่านั้น

ผลการค้นหา 1 รายการ
 
ลำดับที่ เลขที่ใบรับรอง ชื่อห้องปฏิบัติการ ประเภท ชนิดสินค้าเกษตรและอาหาร รายการทดสอบ ขึ้นทะเบียนกับ
กระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่น
วันที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียน
รายการทดสอบ
และรายละเอียดอื่นๆ
1
กษ 07-29-9999-0018-000 บริษัท อดินพ จำกัด
21 ซอยบางบอน 3 ซอย 2 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
www.adinop.co.th
บริการ 4. Beverage Food additive (Food Colors) Colors content Total colours content 27. Brilliant Blue FCF 28. Carmoisine (Azorubine) 29. Erythrosine 30. Indigo carmine 31. Ponceau 4 R 32. Sunset Yellow FCF 33. Tartrazine
เริ่ม:
22 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุด:
21 พฤษภาคม 2563

หมดอายุการขึ้นทะเบียน
รายละเอียด
      3. Sweeteners 25. Acesulfame Potassium 26. Aspartame      
      2. Food additives (Food Colors): Blend Food Colors 24. Arsenic      
      2. Food additives (Food Colors): Blend Food Colors 21. Lead 22. Zinc 23. Chromium      
      2. Food additives (Food Colors): Blend Food Colors Colors content Total colors content 14. Brilliant Blue FCF 15. Carmoisine (Azorubine) 16. Erythrosine 17. Indigo carmine 18. Ponceau 4 R 19. Sunset Yellow FCF 20. Tartrazine      
      1. Food Additive (Food Colors): Single Food Colors 13. Arsenic      
      1. Food Additive (Food Colors): Single Food Colors 9. Ether extractable matter      
      1. Food Additive (Food Colors): Single Food Colors 10. Lead 11. Zinc 12. Chromium      
      1. Food Additive (Food Colors): Single Food Colors Colors content 1. Brilliant Blue FCF 2. Carmoisine (Azorubine) 3. Erythrosine 4. Indigo carmine 5. Ponceau 4 R 6. Sunset Yellow FCF 7. Tartrazine      
      1. Food Additive (Food Colors): Single Food Colors 8. Loss on drying      
      5. Flour 34. Moisture content      
      5. Flour 35. Ash      
      5. Flour 36. pH      
      6. Vitamin and Vitamin Premix 37. Moisture content