ชนิดสินค้าเกษตรและอาหาร และ รายการทดสอบ จะต้องค้นหาด้วยภาษอังกฤษเท่านั้น
ชื่อห้องปฏิบัติการค้นด้วยภาษาไทยเท่านั้น

ลำดับที่ เลขที่ใบรับรอง ชื่อห้องปฏิบัติการ ขึ้นทะเบียนกับ
กระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่น
วันที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียน
รายการทดสอบ
และรายละเอียดอื่นๆ
1 กษ 07-29-9999-0001-000 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขากรุงเทพฯ)
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
www.centrallabthai.com
เริ่ม:
26 กรกฎาคม 2560
สิ้นสุด:
25 กรกฎาคม 2563

รายละเอียด
2 กษ 07-29-9999-0008-000 บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
282 อาคารบี 3 ชั้น 2-4 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
www.chemlabgroup.com
เริ่ม:
19 พฤศจิกายน 2559
สิ้นสุด:
18 พฤศจิกายน 2562

หมดอายุการขึ้นทะเบียน
รายละเอียด
3 กษ 07-29-9999-0010-000 บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด
999/99 ถนนพระรามที่ 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
www.seallab.co.th/th
เริ่ม:
11 มกราคม 2562
สิ้นสุด:
10 มกราคม 2565

รายละเอียด
4 กษ 07-29-9999-0015-000 ศูนย์บริการห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
2008 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
www.nfi.or.th
เริ่ม:
11 พฤษภาคม 2563
สิ้นสุด:
10 พฤษภาคม 2566

รายละเอียด
5 กษ 07-29-9999-0016-000 บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
41/16-20 และ 41/23 ซอยพระราม 3 (59) ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
www.sgs.co.th
เริ่ม:
27 มกราคม 2563
สิ้นสุด:
26 มกราคม 2566

รายละเอียด
6 กษ 07-29-9999-0018-000 บริษัท อดินพ จำกัด
21 ซอยบางบอน 3 ซอย 2 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
www.adinop.co.th
เริ่ม:
22 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุด:
21 พฤษภาคม 2563

หมดอายุการขึ้นทะเบียน
รายละเอียด
7 กษ 07-29-9999-0021-000 บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จำกัด
111, 130-131 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
www.tuv-sud.co.th
เริ่ม:
23 สิงหาคม 2560
สิ้นสุด:
22 สิงหาคม 2563

รายละเอียด
8 กษ 07-29-9999-0033-000 บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
www.alsglobal.com
เริ่ม:
17 มิถุนายน 2560
สิ้นสุด:
16 มิถุนายน 2563

รายละเอียด
9 กษ 07-29-9999-0042-000 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร
23/13 หมู่ 9 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
www.centrallabthai.com
เริ่ม:
16 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุด:
15 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด
10 กษ 07-29-9999-0045-000 บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด สาขา Science Park
136 หมู่ 9 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
www.bsc-lab.com
เริ่ม:
16 มิถุนายน 2559
สิ้นสุด:
15 มิถุนายน 2562

หมดอายุการขึ้นทะเบียน
รายละเอียด
11 กษ 07-29-9999-0048-000 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาเชียงใหม่)
164/86 หมู่ 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
www.centrallabthai.com
เริ่ม:
12 พฤศจิกายน 2561
สิ้นสุด:
11 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียด
12 กษ 07-29-9999-0049-000 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาฉะเชิงเทรา)
36/6 หมู่ 8 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
www.centrallabthai.com
เริ่ม:
14 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุด:
13 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด
13 กษ 07-29-9999-0050-000 บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
12-14 ซอยเย็นอากาศ 3 ถนนเย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120
www.omicbangkok.com
เริ่ม:
29 มีนาคม 2561
สิ้นสุด:
28 มีนาคม 2564

รายละเอียด
14 กษ 07-29-9999-0052-000 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาสงขลา)
9/116 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
www.centrallabthai.com
เริ่ม:
8 มกราคม 2562
สิ้นสุด:
7 มกราคม 2565

รายละเอียด
15 กษ 07-29-9999-0053-000 ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 อาคารอมรภูมิรัตน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
www.fqa-ifrpd.com
เริ่ม:
15 เมษายน 2563
สิ้นสุด:
14 เมษายน 2566

รายละเอียด
16 กษ 07-29-9999-0057-000 บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร
888 อาคารเอ็มอิซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
www.intertek.co.th
เริ่ม:
25 สิงหาคม 2560
สิ้นสุด:
24 สิงหาคม 2563

รายละเอียด
17 กษ 07-29-9999-0066-000 บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด
361,361/1-4 ซอยลาดพร้าว 122 (มหาดไทย 1) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
www.amarc.co.th
เริ่ม:
17 มิถุนายน 2563
สิ้นสุด:
16 มิถุนายน 2566

รายละเอียด
18 กษ 07-29-9999-0073-000 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น
117/4 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
www.centrallabthai.com
เริ่ม:
18 มกราคม 2562
สิ้นสุด:
17 มกราคม 2565

รายละเอียด
19 กษ 07-29-9999-0080-000 บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขาลพบุรี)
219 หมู่ 1 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220
www.bsc-lab.com
เริ่ม:
16 มกราคม 2562
สิ้นสุด:
15 มกราคม 2565

รายละเอียด
20 กษ 07-29-9999-0083-000 ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารมหามกุฏ ชั้น 16 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
www.sc.chula.ac.th/frtl/services.html
เริ่ม:
10 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุด:
9 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด
21 กษ 07-29-9999-0088-000 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
www.iqs.mju.ac.th
เริ่ม:
18 มกราคม 2562
สิ้นสุด:
17 มกราคม 2565

รายละเอียด
22 กษ 07-29-9999-0091-000 บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาหาดใหญ่
57,59.61 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
www.sgs.co.th
เริ่ม:
17 กันยายน 2561
สิ้นสุด:
16 กันยายน 2564

รายละเอียด
23 กษ 07-29-9999-0094-000 ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1 ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
www.tistr.or.th/mtc
เริ่ม:
3 สิงหาคม 2559
สิ้นสุด:
2 สิงหาคม 2562

หมดอายุการขึ้นทะเบียน
รายละเอียด
24 กษ 07-29-9999-0095-000 ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1C ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
www.tistr.or.th/mtc
เริ่ม:
16 ธันวาคม 2562
สิ้นสุด:
15 ธันวาคม 2565

รายละเอียด
25 กษ 07-29-9999-0096-000 บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ห้องปฏิบัติการทดสอบ ฮาร์ดไลน์
1285/5 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
www.intertek.co.th
เริ่ม:
8 กรกฎาคม 2562
สิ้นสุด:
7 กรกฎาคม 2565

รายละเอียด