ชนิดสินค้าเกษตรและอาหาร และ รายการทดสอบ จะต้องค้นหาด้วยภาษอังกฤษเท่านั้น
ชื่อห้องปฏิบัติการค้นด้วยภาษาไทยเท่านั้น

ลำดับที่ เลขที่ใบรับรอง ชื่อห้องปฏิบัติการ ขึ้นทะเบียนกับ
กระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่น
วันที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียน
รายการทดสอบ
และรายละเอียดอื่นๆ
1 กษ 07-29-9999-0002-000 สำนักงานปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
23/1 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120
เริ่ม:
26 สิงหาคม 2560
สิ้นสุด:
25 สิงหาคม 2563

รายละเอียด
2 กษ 07-29-9999-0005-000 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะโฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
59 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
เริ่ม:
25 มีนาคม 2560
สิ้นสุด:
24 มีนาคม 2563

รายละเอียด
3 กษ 07-29-9999-0007-000 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สระบุรี)
150 หมู่ 7 ถนนมิตรภาพ ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
www.cpfworldwide.com/th
เริ่ม:
13 มกราคม 2560
สิ้นสุด:
12 มกราคม 2563

รายละเอียด
4 กษ 07-29-9999-0009-000 บริษัท สหฟาร์ม (ลพบุรี) จำกัด
99 หมู่ 8 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
www.sahafarms.com/main.php
เริ่ม:
8 มกราคม 2560
สิ้นสุด:
7 มกราคม 2564

รายละเอียด
5 กษ 07-29-9999-0014-000 ฝ่ายวิเคราะห์สุขภาพสัตว์ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด
99 หมู่ 8 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
เริ่ม:
16 พฤษภาคม 2562
สิ้นสุด:
15 พฤษภาคม 2565

รายละเอียด
6 กษ 07-29-9999-0017-000 บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
42/6 หมู่ 4 ตำบลองครักษ์ อำเภอองค์รักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 (ชื่อเดิม;บริษัท โกลเด้น ฟู้ด สยาม จำกัด)
www.goldenfoodssiam.co.th
เริ่ม:
12 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุด:
11 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
7 กษ 07-29-9999-0019-000 บริษัท บางกอกแร้นซ์ จำกัด (มหาชน)
18/1 หมู่ 12 ถนนสายหลังวัดบางพลีใหญ่ใน ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
www.bangkokranch.com
เริ่ม:
11 กันยายน 2560
สิ้นสุด:
10 กันยายน 2563

รายละเอียด
8 กษ 07-29-9999-0022-000 บริษัท ที.ซี.ยูเนียน อโกรเทค จำกัด
68 หมู่ 8 ถนนพระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
www.tcunionagrotech.com
เริ่ม:
13 ธันวาคม 2559
สิ้นสุด:
12 ธันวาคม 2562

รายละเอียด
9 กษ 07-29-9999-0025-000 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (มีนบุรี 1)
48 หมู่ 9 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
www.cpfworldwide.com/th
เริ่ม:
22 มิถุนายน 2560
สิ้นสุด:
21 มิถุนายน 2563

รายละเอียด
10 กษ 07-29-9999-0026-000 บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
60/1 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร โครงการ 2 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
www.nestle.co.th/th
เริ่ม:
26 พฤศจิกายน 2559
สิ้นสุด:
25 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด
11 กษ 07-29-9999-0027-000 บริษัท เซนทาเเล็บ จำกัด
70 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เริ่ม:
20 มิถุนายน 2560
สิ้นสุด:
19 มิถุนายน 2563

รายละเอียด
12 กษ 07-29-9999-0029-000 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บางนา)
111 ซอยบางนา-ตราด 20 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
www.cpfworldwide.com/th
เริ่ม:
23 สิงหาคม 2560
สิ้นสุด:
22 สิงหาคม 2563

รายละเอียด
13 กษ 07-29-9999-0031-000 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
72/1 หมู่ 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
www.thaiuniongroup.com
เริ่ม:
5 ตุลาคม 2560
สิ้นสุด:
4 ตุลาคม 2563

รายละเอียด
14 กษ 07-29-9999-0035-000 บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
69 หมู่ 6 ถนนวังม่วง-มวกเหล็ก ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220
www.sungroup.co.th
เริ่ม:
14 มีนาคม 2561
สิ้นสุด:
13 มีนาคม 2564

รายละเอียด
15 กษ 07-29-9999-0037-000 บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด
1/21 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 1 โซน A ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
เริ่ม:
21 มกราคม 2562
สิ้นสุด:
20 มกราคม 2565

รายละเอียด
16 กษ 07-29-9999-0039-000 บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
27/4 หมู่ 7 ถนนเก้าเส้ง-จะนะ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
www.pfp-pacific.com/th
เริ่ม:
4 มีนาคม 2562
สิ้นสุด:
3 มีนาคม 2565

รายละเอียด
17 กษ 07-29-9999-0040-000 บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
247 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
www.surapon.com
เริ่ม:
12 มิถุนายน 2562
สิ้นสุด:
11 มิถุนายน 2565

รายละเอียด
18 กษ 07-29-9999-0041-000 บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) พระประแดง
46 ถนนเพชรหึงส์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
www.betagro.com
เริ่ม:
16 พฤศจิกายน 2559
สิ้นสุด:
15 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด
19 กษ 07-29-9999-0043-000 บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
46/19 หมู่ 4 ตำบลอุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130
www.tfg.co.th
เริ่ม:
6 มิถุนายน 2562
สิ้นสุด:
5 มิถุนายน 2565

รายละเอียด
20 กษ 07-29-9999-0046-000 บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด
99 หมู่ 4 ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160
เริ่ม:
21 สิงหาคม 2560
สิ้นสุด:
20 สิงหาคม 2563

รายละเอียด
21 กษ 07-29-9999-0054-000 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
601 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20232
เริ่ม:
16 มิถุนายน 2560
สิ้นสุด:
15 มิถุนายน 2563

รายละเอียด
22 กษ 07-29-9999-0056-000 บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด
188 หมู่ 1 ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220
www.trrsugar.com
เริ่ม:
22 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุด:
21 พฤษภาคม 2563

รายละเอียด
23 กษ 07-29-9999-0058-000 บริษัท ไทยนิสชิน เซฟุง จำกัด
276 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เริ่ม:
30 พฤศจิกายน 2559
สิ้นสุด:
29 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด
24 กษ 07-29-9999-0059-000 บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด
209/55 หมู่ 3 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
www.thaitechno.net/dip/home.php?uid=43992
เริ่ม:
15 ธันวาคม 2559
สิ้นสุด:
14 ธันวาคม 2562

รายละเอียด
25 กษ 07-29-9999-0062-000 บริษัท น้ำมันพึชไทย จำกัด (มหาชน)
81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
www.tvothai.com
เริ่ม:
12 ตุลาคม 2560
สิ้นสุด:
11 ตุลาคม 2563

รายละเอียด