ชนิดสินค้าเกษตรและอาหาร และ รายการทดสอบ จะต้องค้นหาด้วยภาษอังกฤษเท่านั้น
ชื่อห้องปฏิบัติการค้นด้วยภาษาไทยเท่านั้น

ลำดับที่ เลขที่ใบรับรอง ชื่อห้องปฏิบัติการ ขึ้นทะเบียนกับ
กระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่น
วันที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียน
รายการทดสอบ
และรายละเอียดอื่นๆ
1 กษ07-29-9999-0004-000 บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
209 หมู่ 1 ถนนพารักษ์ กม.20.5 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
www.gfpt.cpo.th
เริ่ม:
4 เมษายน 2559
สิ้นสุด:
3 เมษายน 2562

รายละเอียด
2 กษ07-29-9999-0030-000 บริษัท ไทย อกริ ฟูดส์ จำกัด
155/1 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
www.thaiagri.co.th
เริ่ม:
19 เมษายน 2560
สิ้นสุด:
18 เมษายน 2563

รายละเอียด
3 กษ07-29-9999-0038-000 บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด
4/2 หมู่7 ซอยสุขาภิบาล 2 ถนนพุธมณฑลสาย 5 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
www.betagro.com
เริ่ม:
16 มิถุนายน 2559
สิ้นสุด:
15 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
4 กษ07-29-9999-0055-000 บริษัท เค.เอ็ม.พี. ไบโอเทค จำกัด
188/9 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
www.kmpbiotech.com
เริ่ม:
27 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุด:
26 พฤษภาคม 2563

รายละเอียด
5 กษ07-29-9999-0090-000 บริษัท พรีม่าแฮม (ไทยแลนด์) จำกัด
392 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรม 304 ปาร์ค 7 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
เริ่ม:
8 กรกฎาคม 2561
สิ้นสุด:
7 กรกฎาคม 2564

รายละเอียด