ชนิดสินค้าเกษตรและอาหาร และ รายการทดสอบ จะต้องค้นหาด้วยภาษอังกฤษเท่านั้น
ชื่อห้องปฏิบัติการค้นด้วยภาษาไทยเท่านั้น

ลำดับที่ เลขที่ใบรับรอง ชื่อห้องปฏิบัติการ ขึ้นทะเบียนกับ
กระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่น
วันที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียน
รายการทดสอบ
และรายละเอียดอื่นๆ
1 กษ 07-29-9999-0004-000 บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
209 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ กม.20.5 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
www.gfpt.co.th
เริ่ม:
4 มีนาคม 2562
สิ้นสุด:
3 มีนาคม 2565

รายละเอียด
2 กษ 07-29-9999-0038-000 บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด
4/2 หมู่ 7 ซอยสุขาภิบาล 2 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
www.betagro.com
เริ่ม:
16 พฤษภาคม 2562
สิ้นสุด:
15 พฤษภาคม 2565

รายละเอียด
3 กษ 07-29-9999-0055-000 บริษัท เค.เอ็ม.พี. ไบโอเทค จำกัด
188/9 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
www.kmpbiotech.com
เริ่ม:
27 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุด:
26 พฤษภาคม 2563

รายละเอียด
4 กษ 07-29-9999-0090-000 บริษัท พรีม่าแฮม (ไทยแลนด์) จำกัด
392 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรม 304 ปาร์ค 7 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
เริ่ม:
8 กรกฎาคม 2561
สิ้นสุด:
7 กรกฎาคม 2564

รายละเอียด
5 กษ 07-29-9999-0127-000 ห้องปฏิบัติการ แผนกปฏิบัติการวิเคราะห์ หน่วยวิจัยและวิเคราะห์คุณภาพอาหารและยา สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เริ่ม:
14 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุด:
13 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียด